Sådan kommer du igang teaser billede

Regler indenfor middelalderkampsporten

Indenfor denne sport findes der to internationale organisationer, som har hvert deres regelsæt. Som udgangspunkt er de to regelsæt meget lig hinanden, såsom ulovlige træfzoner og ulovlige teknikker. Der er dog forskellige krav til bl.a. rustning og våben. Her på siden er det muligt at se de danske regler, som er baseret på IMCFs regelsæt, såvel som de internationale regelsæt, både inden for IMCF og HMBIA. Vi bestræber os på at holde denne side opdateret, men der bliver ofte lavet småændringer i regelsættene.


Reglerne kort

Her er en meget kort opridsning af reglerne generelt, på tværs af regelsæt, som kan give dig et indblik i hvad det hele handler om.

1. Alle våben skal være slebet døve, og kanter skal være afrundede.

2. Kæmpere skal være iført historisk rustning, og alle dele skal være fra samme område og tidsperiode.

3. I holdkampene kæmpes der bedst af tre runder.

4. Der kæmpes indtil ét holds kæmpere ligger ned og er ude.

5. Kampen stoppes hvis der er tale om voldsomt overtal, f.eks. 3 mod 1.

6. En kæmper dømmes ude når han/hun har tre punkter i jorden.

7. Det er forbudt at slå og sparke direkte mod led, og at vride imod et leds naturlige bevægelsesretning.

8. Det er ligeledes forbudt at slå lodret på rygsøjlen og i nakken.

9. Det er forbudt at lægge et våben vandret i nakken på en modstander og derved udsætte nakken for pres.

10. Et regelbrud kan resultere i at kæmperen bliver sat ned af en dommer, og i grove tilfælde kan det udløse gule og røde kort.

11. I singles kampene kæmpes der også bedst af tre runder.

12. Der er forskellige regler for hver disciplin omkring tilladte teknikker og point scoring.

13. Generelt kan siges at velplacerede slag der ikke bliver pareret af modstanderen tæller 1 point.

14. Afvæbning og benfejning/nedlægning af modstanderen, hvis tilladt, er også pointgivende.


opdeler
opdeler