teaser billede

 

Indenfor middelalderkampsport findes der to større internationale organisationer som sætter standarden indenfor sporten. Begge organisationer består af en række medlemslande, og en række interne organer som beskæftiger sig med forskellige aspekter af sporten. De to organisationer som der er tale om her er: Historical Medieval Battle International Association (HMBIA) og International Medieval Combat Federation (IMCF).

De to organisationer arbejder i øjeblikket uafhængigt af hinanden, og har hver deres regelsæt for udøvelsen af sporten. Ved DMKS’ generalforsamling 2015 blev det vedtaget at turneringer afholdt at DMKS foregår efter IMCFs regelsæt. På denne side vil vi beskrive de to organisationer, og forskellene på dem.

Begge organisationer har både single og hold kategorier, baseret på de historiske kategorier ved middelalderens turneringer. Gruppekampene, de såkaldte ‘buhurts’ (fra tysk), var også dengang en sportslig udfoldelse, en krigsleg for sjov, som dog kunne ende i blodsudgydelse.

opdeler

HMB | Historical Medieval Battle

Historie

HMBIA blev grundlagt i 2009, i forbindelse med planlægningen af den første Battle of the Nations turnering. Det er idag en stor paraply-organisation, involveret i en mængde af initiativer indenfor sporten, men deres primære fokus er Battle of the Nations turneringen. Der findes mange forskellige kategorier indenfor HMBIA, så her begrænser vi os til at nævne de kategorier der kæmpes i ved Battle of the Nations.

opdeler

Turneringsformer

Inden for HMB turneringer findes der både singlekategorier og holdkategorier.

Inden for singlekategorier findes der:

Triathlon | Består af tre runder, runde 1 med langsværd, runde 2 med sværd og buckler og runde 3 med sværd og skjold


Inden for holdkategorierne findes der:

3 mod 3

5 mod 5

21 mod 21

Alle mod Alle


Battle of the Nations

Det største event inden for HMB er turneringen ved navn: Battle of the Nations, som afholdes i et nyt land hvert år.

Ved den første turnering i 2010 deltog fire nationer, Rusland, Ukraine, Hviderusland og Polen. Sidste år deltog 27 nationer.

Battle of the Nations er før blevet afholdt i: Ukraine (2010), Rusland (2011), Polen (2012), Frankrig (2013), Kroatien (2014) og Tjekkiet (2015).

Besøg Battle of the Nations officielle side [her].opdeler
IMCF repræsentant

IMCF | International Medieval Combat Federation

Historie

International Medieval Combat Federation blev oprettet i 2013 af en sammenslutning af femten lande, heriblandt Danmark. IMCF opstod som et resultat af flere landes utilfredshed med den interne struktur i HMBIA og en følelse af manglende indflydelse. I 2014 afholdte IMCF sin første turnering i Spanien, hvor Danmark også stillede op. Denne turnering blev en stor succes, og derfor afholder IMCF en turnering igen i 2015, i Malbork, Polen.

opdeler

Turneringsformer

Inden for IMCF turneringer findes der både singlekategorier og holdkategorier.

Inden for singlekategorier findes der:

Sværd og Skjold | Her kæmper to deltagere med sværd og skjold.

Langsværd | Her kæmper to deltagere med med et tohåndssværd.

Stagevåben | Denne kategori indebærer våben som ikke er nævnt foroven. Som eks. stagevåben, tohåndsøkser og lign.


Inden for holdkategorierne findes der:

3 mod 3

5 mod 5

10 mod 10 - Ny kategori i 2015.

16 mod 16

Besøg International Medieval Combat Federations officielle side [her].